3. kyu

         Kihon :

1.       z BP prednou nohou mawashi geri (džodan, čudan) a gyaku cuki čudan dokročením do ZD

2.       z BP prednou nohou joko geri a uraken uči s dokročením do ZD

3.       z BP prednou nohou  ura mawashi geri  (džodan, čudan )

4.       kagi cuki v UHD (HD)

5.       čo uke z HD s vykročením (zakročením) do BP, zadnou nohou ashi bara, vrátiť sa do postoja HD

6.       v HD s rotáciou nôh a tela o 45° k predo zadnej osi bloky kakuto (shoto) uke, ura uke, harai otoshi uke (otvorené ruky)

 

Úlohou skúšaného je dosiahnuť uvoľnenosť a koordináciu pri vykonaní techník

 

         Kihon ido :

1.       Postupovať (SA) v BP kizami cuki džodan, gyaku cuki čudan

2.       Postupovať (CA) v BP prednou nohou čudan mae geri (mawashi) po kope dokročiť do ZDs gyaku cuki džodan

3.       Postupovať (AyA) z BP s aši barai, dokročiť podrážajúcou dopredu do ZD s gyaku cuki a kizami cuki, BP

4.       z BP zadnou nohou ura mawashi geri, BP

5.       v BP namieste prednou nohou mawashi geri po kope zastúpiť vzad kopajúcou nohou do ZD s nagaši uke a gyaku cuki čudan, BP

6.       Ustupovať v NAD (AyA,SA) s blokom kake uke (shuto uke, kakuto uke, haito uke), s následným vykročením prednej nohy do ZD (BP) s giaku cuki a vrátenie nohy späť do NAD

7.       z NAD joko geri zadnou nohou dopredu do ZD, útok čudan cuki (uči), prednú nohu vrátiť  späť do NAD

8.       Postupovať (SA) v BP (SD) s giaku cuki (AyA) do BP (ZD,SD) s následnou útočnou technikou rukou (nohou).

         Kumite :

1.       Sanbon kumite – z BP zadnou nohou mawashi geri džodan s dokročením do ZD a uraken uči (oi cuki) a čudan giaku cuki,                                                                                 obranca vykonáva obranu a protiútok

2.       Tori – voľný pohyb v BP, suri aši giaku cuki

Uke – tai sabaki šotei (harai otiši) uke a džodan ura mawashi geri

3.      Tori – voľný pohyb v BP, suri aši kizami cuki džodan

Uke – tai sabaki nagaši uke a giaku cuki

4.      Tori – voľný pohyb v BP, aši barai

Uke – uvoľnenie podmietanej nohy s následný kop džodan (čudan) ura mawashi geri (mawashi, yoko geri)

5.      Tori – rýchlosť presunu pri  útoku s kizami cuki a giaku cuki

Uke – vyhnutie sa útoku (TS, SA, CA, AyA)

 

         KATA :   Geksai I (bunkai),   Geksai II,   Taikyoku mawashi uke I

                          Sanchin, Tensho