5. kyu

 

         Kihon :

1.       z BP vykročiť do ZD s kizami džodan a následne gyaku cuki čudan  (dôraz na prácu bokov)

2.       z BP vykročiť do ZD s uraken uči džodan a gyaku cuki čudan

3.       Tai sabaki v BP s blokom sukui (nagaši) uke a následne vystúpenie do ZD s gyaku cuki čudan, na opačnú stranu šotei barai (harai otoši uke) a gyaku cuki čudan

4.       joko geri čudan (do strany, aj do predu)

5.       tai hiraki s joko cuki

6.       mawashi uke v HD, UHD

7.       ushiro geri v HD

8.       haito uke v SD, HD

9.       vykročiť (AyA) z BP do ZD s ashi barai, gyaku cuki

10.    v UHD kakuto uke, teisho uke

 

         Kihon ido :

1.       Postupovať (SA) z BP do ZD s gyaku cuki čudan, BP

2.       Postupovať (SA) z BP do ZD s kizami cuki džodan, BP

3.       Postupovať (SA) z BP do ZD s kizami a gyaku cuki čudan, BP

4.       Postupovať v BP kosa dači zadnou nohou a joko geri, BP

5.       Postupovať (SA) z BP do ZD s gyaku cuki čudan, zadnou nohou (AyA)mae geri (mawashi geri), BP

6.       Ustupovať vzad (AyA) v BP hneď po premiestnení prednou nohou vykonať džodan mawashi geri

7.       Postupovať (AyA) v SHD s joko cuki (ako v kata Taikyoku gedan 2)

8.       Postupovať a ustupovať (AyA) v NAD s mae geri (mawashi geri)

9.       Postupovať a ustupovať (AyA,SA) v NAD s kake uke (soto uke)

 

          Kumite : Ippon kumite

1.       Niho kumite – útok čudan mae geri a oi cuki džodan v BP, obrana protiútok

2.       Tori – voľný pohyb z BP, útok yoko geri a gyaku cuki (CA)         Uke – obrana protiútok

3.       Tori – postupovať (SA) z BP do ZD s gyaku cuki, zadnou nohou  (AyA) mae geri                                                                                Uke – obrana protiútok

4.       Tori z NAD do ZD s giaku cuki                                                        Uke – z HD zakročiť do strany do NAD s kake uke, protiútok nohou (rukou)

 

           KATA :   Taikyoku gedan II

                            Taikyoku mawaši uke I

                            Geksai  II

                            Sanchin