Pri technikách vykonávaných v BP je dôležité, aby sa skúšaný vracal späť do BP okamžite po vykonaní KIME, tak aby sa zachoval princíp Zanšin

 

6. kyu

Kihon :

1.       z BP vykročiť do ZD s kizami cuki džodan ( uraken uči)

2.       z BP vykročiť do ZD s gyaku cuki čudan

3.       v ZD kizami džodan a gyaku cuki čudan (dôraz na prácu bokov)

4.       Sukui uke

5.       Kake uke v HD a SD

6.       Harai otoshi uke v SHD

7.       Kin geri v HD

8.       Ura cuki v SD, SHD

9.       Mawaši empi uči SD a v SHD

 

Kihon ido :

1.       Postupovať (AyA) z BP do ZD s oi cuki čudan, BP

2.       Postupovať (AyA) v BP s mae geri čudan

3.       Postupovať (AyA) v BP s mavaši geri čudan

4.       Postupovať (SA) v BP s uraken uči džodan

5.       Postupovať (AyA) v BP s aši barai a oi cuki džodan

6.       Postupovať v BP s mawaši geri čudan zadnou nohou po kope dokročiť do ZD s nagaši uke, BP

7.       Ustupovať (SA) z BP do ZD s nagaši uke a gyaku cuki

8.       Postupovať v SHD (AyA) a oi cuki (45°)

9.       Ustupovať v SHD (AyA) s harai otoshi uke (45°)

 

Kumite : Ippon kumite

 

1.       obranca proti útoku džodan oi cuki a čudan gyaku cuki a džodan kizami cuki,

2.       Tori – zo zvoleného postoja určený útok z techník kihonu na 6.kyu   Uke – vykoná obranu a protiútok pričom je dôležité aby bol kladený dôraz na správnu vzdialenosť a Zanšin

3.       Tori – voľný pohyb v BP s využitím nagaši uke a gyaku cuki

4.       Tori – voľný pohyb v BP s využitím techník čudan mae geri a uraken uči                                                                                         Uke – aktívna obrana

5.       Tori – postupovať (AyA) v SD s jodan oi cuki, chudan oi cuki, v SHD s harai otoshi uke (45°)                                                        Uke – ustupovať (AyA) v SD s jodan uke, joko uke a v SHD s harai otoshi uke (45°)

6.       Tori – postupovať (AyA) v SHD s gedan oi cuki                                      Uke – ustupovať (AyA) v SHD s harai otoshi uke

 

KATA :      Taikyoku gedan I

                    Taikyoku kake uke I

                    Geksai  I