7. kyu

 

Kihon :

 

1.       Uraken uči ( shomen, yokomen ) v UHD a HD

2.       Nagaši uke v UHD a HD

3.       Joko uke (uči uke) v UHD a HD

4.       Giaku cuki čudan v SD, ZD a v BP

5.       Mavaši geri čudan v HD

6.       Take cuki v SD

7.       Age empi uchi v SD

8.       Joko empi uchi v SD

9.       Kansetsu geri v NAD, HD

 

Kihon ido :

 

1.       Postupovať (AyA) s gyaku cuki čudan v ZD

2.       Ustupovať (CA) v BP (ustupovať)

3.       Postupovať (TS) v BP – pohyb (CA) do boku

4.       Postupovať (AyA) z BP s mae geri čudan pri dopade nohy do ZD oi cuki džodan prednú nohu vrátiť do BP

5.       Ustupovať v BP (AyA) s gedan barai a gyaku cuki čudan

 

Kumite : Ippon kumite

             

1.       útok zo SD (AyA)do ZD s oi cuki jodan (chudan)                    obranca ústup vzad HD do SD s jodan uke (joko uke), protiútok giaku cuki, vrátiť do východzej pozície

2.       útok z BP (AyA)do ZD s džodan oi cuki jodan čudan gyaku cuki                 obranca z BP premiestnenie vzad AyA do ZD s blokmi age uke a gedan barai, následne vykoná protiútok gyaku cuki

3.       dvojica sa pohybuje v BP v priestore (SA, CA, AyA) útok (AyA) oi cuki džodan (gyaku cuki čudan), obranca vykoná ochranu

 

KATA :

 

                             Taikyoku jodan II

                             Taikyoku chudan II