LETNÁ PRÍPRAVA 2019 V KK JUNIOR !!!

Ďalej Vás týmto, chceme Vás týmto spôsobom upovedomiť o priebehu LETNEJ PRÍPRAVY 2019 v Karate klube Junior Prešov. 

 

Tréningový proces detí v KK Junior oficiálne skončí pre sezónu 2018/19, tréningom uskutočneným dňa 28.06.2019 (PIATOK - VAŽECKÁ - ŠVÁBY).

 

V mesiaci JÚL 2019 v KK Junior Prešov hromadné tréningy NEBUDÚ REALIZOVANÉ !!!

 

Výnimkou  v mesiaci JÚL 2019 budú len VÝBEROVÉ TRÉNINGY pre vybraných reprezentantov KK JUNIOR. Informujeme klubovým emailom alebo SMS pred tréningom, o časoch a miestach tréningov.

 

V mesiaci AUGUST 2019, začneme tréningový proces v KK Junior Prešov nasledovne:

 

UTORKY a ŠTVRTKY - začíname dňa 01.08.2019 (štvrtok) o 17.00 hod. – 18.00 hod. na atletickom ovále pri ZŠ Májové námestie (SEKČOV) atletickou - kondičnou prípravou reprezentantov. 

 

PONDELKY a STREDY - začíname dňa 05.08.2019 (pondelok) o 17.00 hod. – 18.00 hod. na atletickom ovále pri ZŠ Šmeralovej (SÍDL. III)  atletickou - kondičnou prípravou reprezentantov. 

 

Atletická - kondičná príprava bude prebiehať v mesiaci AUGUST 2019 pravidelne 4x týždenne vo vyššie uvedených dňoch na daných atletických ováloch vždy o 17.00 hod. – 18.00 hod. . V prípade búrky, lejaku a bleskov sa TRÉNING RUŠÍ (oznam prostredníctvom FACEBOOK - Karate klub Junior Presov) !! V prípade miernych prehánok je na Vašom uvážení, či reprezentanta pošlete na tréning. Tréner tam bude vždy v danom čase. s reprezentantom môžete navštevovať ktorýkoľvek tréning podľa Vášho uváženia, keďže tréningy budú zamerané na komplexný pohybový rozvoj detí a predprípravu pred ďalšou sezónou. 

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE: Kompletne atletická- kondičná príprava reprezentantov v KK Junior Prešov v kalendárnom mesiaci AUGUST je spoplatnená sumou 10,-EUR (vyberá sa na tréningu v hotovosti trénermi KK JUNIOR PREŠOV) !! Účasť reprezentantov v tréningovom procese je POVINNÁ, keďže kondičná príprava formou atletických cvičení, je primárnou zložkou edukačného a športového procesu detí a mládeže. Progres pohybových schopností a všeobecnej telesnej zdatnosti u reprezentanta, ktorý absolvuje atletickú prípravu, je rýchlejší a priamo úmernejší kladnej krivke pohybového rozvoja deti a mládeže hlavne v predškolskom a mladšom školskom veku. Garantujeme, že po tréningoch detí s nami v Auguste, budete mať večer doma väčší kľud. :D

 

(P.S.: Milí rodičia, dovolenky, babky, dedkov a iné výlety plánujte v Júli. :D)

Kimono, chrániče chrupu, končatín, opasok NENOSIŤ na LETNÚ PRÍPRAVU !!

 

ZHRNUTIE:

JÚL 2019: KARATISTICKÉ PRÁZDNINY – NETRÉNUJEME, len vybraní reprezentanti KK JUNIOR !!!

 

AUGUST 2018:

- prvý tréning SEKČOV: ŠTVRTOK – 01.08.2019 o 17.00 hod. – 18.00 hod. na atletickom ovále pri ZŠ Májové námestie (sídl. Sekčov)

 

- prvý tréning SÍDL. III: STREDA – 05.08.2019 o 17.00 hod. – 18.00 hod. na atletickom ovále pri ZŠ Šmeralovej (sídl. III)

 

- tréningy môžete kombinovať, môžete navštevovať každý jeden tréning s Vašim dieťaťom

 

- poplatok za celú letnú prípravu: 10,- EUR - finančné prostriedky vyberá tréner v hotovosti priamo na tréningu, počas vykonávania prezencie

           

POVINNE DONIESŤ: športový odev, športová obuv, pitný režim, švihadlo

 

 

S pozdravom

Tréneri KK JUNIOR

www.karate-presov.sk

Facebook: Karate klub Junior Presov

Youtube: Karate klub Junior Presov

Instagram: karateklubjuniorpresov