O klube

Historicky vývoj klubu:
Karate klub Junior Prešov vznikol z klubu Novák Prešov, ktorý je nástupnickou organizáciou školy karate Goju-ryu Novák Prešov.
Vznikol 16. 8. 1990. Karate klub oficiálne vznikol 1. 12. 1992. Klub riadil sedem členný Výkonný vybor, na čele s hlavným trénerom Jozefom Novákom. V tom čaše klub združoval 150 členov, pričom drvivá väčšina bola z radov mládeže. 


Súčasnosť: Karate klub Junior Prešov dnes združuje cez 200 členov. Tréningy prebiehajú 13x do týždňa. Každý tréning trvá 90 minúť. Tréning prebieha za účasti trénerov, ktorí majú rozdelených cvičencov podľa stupňa vyspelosti. Klub realizuje aj doplnkové tréningy: gymnastické, plavecké, atletické. Klub sa môže pochváliť niekoľkými úspechmi. V tomto klube vyrástlo mnoho talentov, ktorí ho úspešné reprezentovali v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí. Klub vychoval aj viacerých reprezentantov Slovenskej republiky. Medzi takéto najvýraznejšie osobnosti patrí aj DVOJNÁSOBNÝ MAJSTER SVETA v kategórii KUMITE - PETER BRODA. Aj dnes je cieľom vychovať cvičencov v tomto duchu.

KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z. je členom:

Slovensky zväz karate (SZK).
Východoslovenskej únie karate a bojových umení (VUKABU).