KK JUNIOR PREŠOV + SOCIÁLNY PREŠOV + DETSKÝ DOMOV PREŠOV + MYMAMY

 

Projekt JUNIORKO funguje od 09/2015. V klube KK junior sme zabezpečili športovú výchovu 5 deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Deti sme ,, adoptovali,, z detského domova v Prešove.  Od tej doby sme vychovali z týchto konkrétných detí - MAJSTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY GOJU RYU V KARATE A VICEMAJSTERKU SLOVENSKA GOJU RYU V KARATE DETÍ. JUNIORKO je projekt pre POMOC najslabším...KARATE nie je len šport. Pripravili sme projekt JUNIORKO spolu s našim spoluorganizátorom v tejto veci - SOCIÁLNYM PREŠOVOM. Cieľom projektu je podpora detí zo sociálne slabšieho prostredia, aby mali možnosť presadiť sa v ,,bežnom,, svete prostredníctvom športu. Podpora adaptability detí zo sociálne slabšieho prostredia, podpora rozvoja ich osobnosti, podpora ich kladnej interakcie s .. bežnou populáciou,, vyrastajúcou v stabilnejších podmienkach ako oni sami. Vychovať nielen športovcov, ktorí sa zúčastnia Olympíjskych hier (náš športový sen), ale aj vychovať ľudí vyrovnaných so sebou, so svojimi šancami pre každodenné fungovanie na aspoň priemernej úrovni. Globálny cieľ je, aby podobné športové, umelecké a iné zoskupeniua ako my, adoptovali aspoň 1 dieťa zo sociálne slabšieho prostredia, pretože my to robíme už skoro 1 rok a tie deti si zaslúžia rovnaké šance ako sme mali my...

 

 Od tej doby, kedy sme deťom dali šancu, dosiahli deti tieto najväčšie úspechy: 

MANUEL - II. VICEMAJSTER EURÓPY SHITO RYU 2018 - KUMITE - 10.-11., MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY GOJU RYU 2016 - KUMITE 8-9 ROČ., TALENT ROKA 2016 - ANKETA VYHLÁSENÁ MESTOM PREŠOV, SUMÁRNY VICEMAJSTER SLOVENSKÝ POHÁR V KARATE 2016/17 - KUMITE 8-9 ROČ.

MELÁNIA - VICEMAJSTERKA EURÓPY SHITO RYU 2018 - KUMITE - 10.-11. R., VICEMAJSTERKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2018 - KUMITE DIEV. 10-11R., VICEMAJSTERKA SLOVENSKA GOJU RYU 2016 - KUMITE - 8-9 ROČ., SUMÁRNA VICEMAJSTERKA SLOVENSKÝ POHÁR V KARATE 2016/17 - KUMITE 8-9 ROČ.

Od septembra 2018, sa k nám do tímu JUNIOR PREŠOV pridal aj Bartolomej (,, Berty ,, ). Držíme ti prsty Berty, nech sa ti darí a staneš sa jedným z PRESOV KARATE KIDS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt JUNIORKO zatiaľ vychoval 5-ich nádejných športovcov. Jedno dieťa ďalej nepokračovalo v kariére karatistu, zvolilo si iný šport. Snažíme sa ďalšiu sezónu rozšíriť rady detí, ktorý sa pomáha, oslovili sme aj iné kluby. Chceme sa špecializovať na deti zo sociálne slabších rodín. za tým účelom sme oslovili mestský úrad v Prešove, aby sme mali možnosť kontaktovať tieto rodiny a rozšíriť rady detí v našom klube. Spolupracujeme s mestom Prešov, ktoré nás podporuje a udelilo nám v roku 2017 - ŠPECIÁLNU CENU ZA PROJEKT JUNIORKO. Spolupracujeme aj s Prešovským samosprávnym krajom, ktorý nám v roku 2017 udelil CENU PSK ZA PROJEKT JUNIORKO. Oslovili sme aj iné, nielen športové kluby, k tomu aby urobili tento krok, a ,,adoptovali si aspoň 1 dieťa. Ďalej spolupracujeme aj s TV JOJ a TV Markíza.

 

ČO CHCEME?:  Aby každý športový klub, športové združenie, umelecký spolok, záujmový krúžok, jednoducho všetci, ktorí sa snažia rozvíjať voľno-časové aktivity detí kdekoľvek v Slovenskej republike, ADOPTOVALI aspoň 1 DIEŤA zo sociálne znevýhodneného prostredia.

ČO JE SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ PROSTREDIE: Sú to deti z detských domovov, deti týraných matiek, deti zo sociálne slabších rodín a rôzne ďalšie formy znevýhodnenia, hlavne na základe materiálneho obmedzenia dotyčných detí.

FAKT BEZ PEŇAZÍ?: Peniaze na tento projekt nepotrebujete. 1 ADOPTOVANÉ DIEŤA Vás bude stáť MINIMUM nákladov. My sme zobrali 4 DETI. Kúpili sme kimoná, chrániče. Keď deti pôjdu raz na súťaže, samozrejme že za nich budeme platiť štartovné a náklady s tým spojené. To všetko sa nám vracia v tom, že je u nich vidno neuveriteľný progres, pretože oni doteraz nemali ciele. Nemali ani rodičov. Rodičov im nedokážeme vrátiť. Ale dali sme im cieľ. Teraz chcú byť deti  karatisti. Makajú každý tréning naplno, deti trénujú aj samé v detskom domove. Život u nich dostal zmysel.  A my nepochybujeme, že karate im pomôže zmysel ich života pochopiť. Chceli ste niekedy pomôcť? Teraz máte možnosť.

PODMIENKY: Dali sme si len 3 PODMIENKY – a to, že deti prejdú v detskom domove psychologicko - diagnostickým vyšetrením. Po jeho úspešnom absolvovaní, musia prejsť druhým krokom, a to našim testovaním – špecializované motorické testy. Keďže karate je náročná pohybová aktivita, hlavne čo sa týka flexibility a koordinácie, zamerali sme sa na deti v predškolskom a mladšom školskom veku. Po tomto výbere nasledovala posledná, tretia podmienka. A to logistika, presuny na tréning.

 

TO MÁM BYŤ ,, JA´´ TAXI PRE DETI, ČI ICH DRUHÁ MAMA ČO PO NICH VŠADE CHODIEVA?  NIE. My sme dohodli presuny na tréning tak, že deti sprevádzajú vychovávatelia z detského domova, dobrovoľníci atď. . Práve v tomto období riešime s naším partnerom v tomto projekte SOCIÁLNYM PREŠOVOM možnosť oslovenia vybraných vysokých škôl, veď študentov sociálnych alebo pedagogických fakúlt tu máme dosť. Toto je práve tá oblasť, kde tieto školy môžu ukázať svoju angažovanosť, flexibilitu, kreativitu, opodstatnenie fungovania tohto študíjneho odboru. Oslovili sme taktiež vybraných predstaviteľov mesta PREŠOV, keďže aj tú sú pracovníci, ktorých vieme zapojiť do tejto činnosti. Logistika je základ. Je to jediná oblasť, kde tento projekt môže zlyhať. Ale nám to zatiaľ klape skvele. Všetci sú nadšení, máme všade otvorené dvere, tak sa nebojte ničoho, poďte do toho s nami a uvidíte, že aj keď zaklopete na dvere Vášmu primátorovi, či starostovi, pomôže Vám. :D

SME MY TEN PRAVÝ KLUB PRE ADOPCIU DIEŤAŤA? Každý je ten pravý. Aj Vy v Medzilaborciach čo hrajete na klavíri môžete dať šancu aspoň jednému dieťaťu zahrať si v živote svoju rolu, ak má na ňu talent. Aj vy v tanečnej škole v Bratislave môžete prijať aspoň jedno dieťa, nech skúsi, či má na to pretancovať sa životom s úsmevom. ŠACHISTI, FUTBALISTI, HÁDZANÁRI, BREAKDANCE TANEČNÍCI, MODELÁRI, MALIARI, SPEVÁCI, BALEŤÁCI, RÁDIOAMATÉRI, HOKEJISTI, VOLEJBALISTI, TENISTI, TEDA VY VŠETCI MÔŽETE JEDNÉMU DIEŤAŤU DAŤ ZMYSEL ŽIVOTA. TEN ISTÝ AKO MÁTE VY.

ČO UROBIŤ AKO PRVÝ KROK?: V dnešnej informačnej dobe, nájdete deti zo znevýhodneného prostredia skôr, ako Vám trvalo prečítať túto dvojstránku. Ak chcete info z prvej ruky, kľudne kontaktujte náš klub. Toto je len začiatok. Začali sme my v klube, teraz spájame Prešov v tejto výzve, potom spojíme Slovensko. A keď nám tento plán vyjde, všetci na Slovensku sa spojíme a vyzveme k podobnému kroku okolité štáty, celú Európu, celý svet. Znie  to neuveriteľne? Neuveriteľné je, že na tomto projekte nenájdeš jedinú chybu, celý je tak jednoduchý, že musí vyjsť.

Facebook: Karate klub Junior Prešov, junior@karate-presov.sk