Vážení priatelia karate, podporte nás 2%

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 

TLAČIVÁ NÁJDE TU

 

Keďže sa jedná o majoritnú časť príjmov, ako každý rok Vám zasielame postup poukázania časti Vašich daní a vopred Vám ďakujeme, že podporujete KK JUNIOR. Samozrejme informáciu o poukázaní daní, môžete dať aj svojím známym, priateľom a takto veľkou mierou prispejete k rozvoju nášho spoločného klubu. ĎAKUJEME !!!

 

Postup:

 

1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

 

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

 

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali. Rodičia, ktorí nám pomáhali pri organizovaní a zúčastňovali sa súťaží v rozsahu minimálne 40 hodín prosím kontaktujte trénerov (junior@karate-presov.sk), aby sme Vám pripravili Potvrdenie o tom, že ste dobrovoľnícky pracovali pre Karate klub Junior Prešov.

 

4.  Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie. 

 

5. Ako prijímateľa uvediete:

Karate klub Junior Prešov, o. z.  

právna forma: Občianske združenie 

IČO: 42074355 

Sídlo: Jurkovičova 6, 08001 Prešov

 

6. Do Vyhlásenia napíšete sumu, ktorú nám chcete poukázať.

 

7. Ak chcete, aby sme mali prehľad, kto nám poukázal svoje 2%, resp. 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

 

8. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. V priebehu mesiaca marec a apríl budú tréneri tieto tlačivá zbierať, aby ich odniesli na daňový úrad namiesto Vás. Ak máte trvalé bydlisko mimo Prešova, zistiť svoj daňový úrad možete na tejto stránke: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 

 

9. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane musí byť aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

 

10. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Karate klubu Junior Prešov.

TLAČIVÁ NÁJDE TU

VÁŠ KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV

www.karate-presov.sk