NÁBOR NOVÝCH ČLENOV UŽ OD 3 ROKOV V KK JUNIOR PREŠOV – SEZÓNA 2020/21 - 

(ČAKÁ VÁS VÝBAVA PRE KAŽDÉHO NOVÁČIKA ZDARMA + LOSOVANIE TV (163CM), XBOXOV A ĎALŠÍCH PREZENTOV PRE ČLENOV KK JUNIOR !!)
(SEKČOV, SÍDLISKO 3, ŠVÁBY !!!)

PRERUŠUJEME TRÉNINGOVÝ PROCES !!!
Bohužiaľ z dôvodov pandémie koronavírusu až do odvolania prerušujeme tréningový proces. Viac informácií milí rodičia nájdete v emaili, ktorý sme Vám zaslali.
Užite si voľný čas s Vašimi rodinami, chránte si svoje zdravie a v čase bez tréningov, si milé deti nájdite aj doma čas pre karate. 
Čoskoro sa opäť určite uvidíme, držme spolu pre zdravie všetkých a verme, že každá zlá skúsenosť prichádza, aby nás posunula ďalej .. OSU. 


V prípade opätovného otvorenia tréningového procesu, trénujeme nasledovne:

ZŠ ŠMERALOVEJ (SÍDL.3)- NÁBOR - ZAČÍNAME AŽ OD DŇA 05.10.2020 !!!
PONDELOK O 18.00 - 19.00 HOD.
STREDA O 18.00 - 19.00 HOD.

ZŠ ŠROBÁROVA (SEKČOV) - NÁBOR - ZAČÍNAME AŽ OD DŇA 06.10.2020 !!!
UTOROK O 16.30 - 17.30 HOD.
ŠTVRTOK O 16.30 - 17.30 HOD.

ZŠ VAŽECKÁ (ŠVÁBY) - NÁBOR - ZAČÍNAME AŽ OD DŇA 05.10.2020 !!!
PONDELOK O 18.00 - 19.00 HOD.
ŠTVRTOK O 18.00 - 19.00 HOD.


TRÉNINGY - B TÍM KK JUNIOR (POKROČILÍ): 

ZŠ ŠMERALOVEJ (SÍDL.3)- B TÍM - ZAČÍNAME AŽ OD DŇA 05.10.2020 !!!
PONDELOK O 18.00 - 19.30 HOD.
STREDA O 18.00 - 19.30 HOD.

ZŠ ŠROBÁROVA (SEKČOV) - B TÍM - ZAČÍNAME AŽ OD DŇA 06.10.2020 !!!
UTOROK O 16.30 - 18.00 HOD.
ŠTVRTOK O 16.30 - 18.00 HOD.

ZŠ VAŽECKÁ (ŠVÁBY) - B TÍM - ZAČÍNAME AŽ OD DŇA 05.10.2020 !!!
PONDELOK O 18.00 - 19.30 HOD.
ŠTVRTOK O 18.00 - 19.30 HOD.


ROZPIS TRÉNINGY - A TÍM KK JUNIOR (SÚŤAŽNÁ SKUPINA):

SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM (SOLIVAR)
UTOROK O 17.00 - 18.30 HOD.
ŠTVRTOK O 17.00 - 18.30 HOD.


ZŠ ŠMERALOVEJ (SÍDL.3)- A TÍM - ZAČÍNAME AŽ OD DŇA 05.10.2020 !!!
PONDELOK O 18.00 - 19.30 HOD.
STREDA O 18.00 - 19.30 HOD.