JUNIOR PREŠOV - CELOROČNÝ NÁBOR NOVÝCH ČLENOV UŽ OD 3 ROKOV - V CELOM PREŠOVE !!!

V rámci celoročného náboru 2023/24, každý NOVÁČIK dostane začiatočnícku výbavu zdarma !! Zároveň zo všetkých členov vyžrebujeme výhercov TELEVÍZOROV, XBOXOV a ďalších hodnotných cien !!

Od začiatku septembra 2023 do konca júna 2024, trénuje NÁBOR tu:

ZŠ ŠMERALOVEJ (SÍDL.3)- NÁBOR - ZAČÍNAME AŽ OD DŇA 04.9.2023 !!!

PONDELOK O 18.00 - 19.00 HOD.

STREDA O 18.00 - 19.00 HOD.

ŠTVRTOK O 17:00 - 18:30 HOD.

ZŠ SIBÍRSKEJ (SEKČOV) - NÁBOR - ZAČÍNAME AŽ OD DŇA 05.9.2023 !!!

UTOROK O 16.30 - 18.00 HOD.

PIATOK O 16.30 - 17.30 HOD.

ZŠ VAŽECKÁ (ŠVÁBY) - NÁBOR - ZAČÍNAME AŽ OD DŇA 05.9.2023 !!!

UTOROK O 18.00 - 19.00 HOD.

PIATOK O 18.00 - 19.30 HOD.

Billboard_výbava_zdarma.jpg

Krásny športový deň milí rodičia, máme tu pre Vás jednoduchý postup, ako plnohodnotne administratívne zaregistrovať Vaše dieťa do nášho klubu, po tom čo sa Vám u nás na prvom tréningu páčilo:

Zaregistrujte sa na našej stránke: www.karate-presov.sk, zaregistrujte svoj email (vľavo dole na úvodnej stránke zadajte svoj email a stlačte ODOSLAŤ). Email prosím zadajte určite, keďže všetká komunikácia KK JUNIOR s rodičmi, prebieha elektronickou formou.

Tu sú dôležité informácie o poplatkoch a platbe v našom klube: a) Reprezentant v NÁBORE má nárok na 1- tréningovú jednotku ZDARMA.

b) Po tejto tréningovej jednotke ZDARMA, je potrebné zaplatiť poplatok sumu 20,-EUR, tzv. zápisné (jednorázový poplatok v sezóne – poplatky za reprezentanta do SZK atď.) - ZÁPISNÉ PLATIA POKROČILÍ REPREZENTANTI A AJ NOVÁČIKOVIA !! Na nasledujúci tréning, prineste aj vypísanú klubovú PRIHLÁŠKU (len ak ste ju v minulosti nevypisovali) pre zaregistrovanie Vášho dieťaťa do KK JUNIOR - PRIHLÁŠKA 2023 - klikni tu: https://karate-presov.sk/storage/app/media/PRIHLASKA%20-%20KK%20JUNIOR%202023.docx

c) Mesačný poplatok za tréningovú jednotku v KK Junior Prešov je poplatok suma 30,-EUR(poplatky za telocvične, energie, šatne, úložné priestory, doplatky za bazén, náradie a náčinie používané v tréningovom procese atď.). Mesačný poplatok bude vyplatený do 15. dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý rodič platí mesačný poplatok za reprezentanta a dieťa môže navštevovať, ktorýkoľvek vypísaný tréning v rámci jeho skupiny.

Poplatok pri platbe 3 mesiace vopred je poplatok suma 75,-EUR (príklad: zaplatím od Novembra do Januára, čiže vopred 3 kalendárne mesiace).

Pri jednorázovej ročnej platbe za 1 dieťa (zaplatím v septembri, alebo v inom mesiaci počas daného školského roka vopred tréningy až do augusta), je poplatok za dieťa celková suma 250,-EUR.

Mesačný poplatok pri 2-och súrodencoch, členoch rodiny, atď., ktorí trénujú v KK Junior Prešov je poplatok suma 25,-EUR za jedného reprezentanta (spolu 50,- EUR za oboch za daný kalendárny mesiac). Pri platbe 3 mesiace vopred pri 2-och súrodencoch, členoch rodiny, atď., ktorí trénujú v KK JUNIOR je poplatok suma 135,-Eur (príklad: zaplatím od Novembra do Januára, čiže vopred 3 kalendárne mesiace). Pri viacerých súrodencoch, alebo členoch rodiny ako 2 osoby, kontaktujte email: junior@karate-presov.sk a dohodneme sa na úľave z poplatkov.

Pri akejkoľvek platbe uviesť variabilný symbol - dátum narodenia reprezentanta (napr. 08081995) a do poznámky uviesť mesiac za ktorý je to poplatok platený plus meno reprezentanta (September 2023, Janko Hraško). Iné zľavy ako tie, ktoré sú uvedené na stránke KK JUNIOR, neposkytujeme ako klub.

d) Všetky tieto platby realizujte v peňažnom ústave SLSP na účet: IBAN: SK81 0900 0000 0051 2104 2541. Vo variabilnom symbole uveďte dátum narodenia reprezentanta, a v poznámke obdobie a účel (zápisné, mesačný poplatok) platby. Všetky tieto platby realizujte len na klubový účet, nikdy nie osobne kvôli transparentnosti finančných operácií !!

K prvým tréningovým jednotkám potrebuje reprezentant športové oblečenie, športovú obuv, pitný režim (kimono s bielym opaskom je potrebné u reprezentanta po 2 mesiacoch tréningu v KK Junior Prešov, resp. vždy najneskôr od mesiaca NOVEMBER v rámci sezóny. )

V prípade záujmu o kúpu veci potrebných k tréningu (kimono, opasok, chrániče atdˇ.) navštívte náš eshop : www.karate-presov.sk (predaj realizujeme cez spriatelenú obchodnú spoločnosť FITTIP s. r. o., kde si objednáte potrebné veci, ktoré Vám tréneri osobne donesú na tréning). Každý nový člen KK JUNIOR dostane začiatočnícku výbavu (KIMONO + OPASOK) od KK JUNIOR ZDARMA, po splnení podmienok uvedených v prihláške KK JUNIOR.

KK Junior Prešov realizuje tréningový proces certifikovanými trénermi, kvalifikovanými odborníkmi v oblasti karate a športu. Sme občianske združenie, ktoré vytvára zisky a následne ich automaticky kompletne po odpočítaní výdavkov potrebných pre chod klubu investuje do našich reprezentantov. Máme vlastného hospodára klubu, ktorý je zvolený z Vašich rodičovských radov. Jeho môžete poprosiť o kompletné informácie o finančných tokoch v našom klube.

Vytvorili sme viacero projektov - PROJEKT JUNIORKO, PROJEKT TRÉNERKO o ktorých info dostanete na junior@karate-presov.sk, resp. FACEBOOK: Karate klub Junior Presov

Naše motto je:

DETI - RODIČIA - TRÉNERI. SPOLU DOKÁŽEME VEĽKÉ VECI.

Vaši tréneri KK Junior Prešov