O Klube

Karate klub Junior Prešov je najväčším karate klubom na Slovensku. Vznikol v roku 1990. Detičky v klube trénujú už od 3 rokov !!! Deti trénujú zo začiatku tréningového procesu nielen karate, ale hlavne sa zdokonaľujú vo všeobecných pohybových schopnostiach, rôznymi formami od gymnastických až po atletické zručnosti, s prvkami karate. Karate dáva možnosť každému dieťaťu byť raz profesionálnym športovcom, keďže sa jedná o olympijský šport. Samozrejme v tomto prešovskom klube, majú dvere otvorené aj rodičia, ktoré chcú svoje dieťa naučiť láske k pohybu a športu. Karate klub Junior Prešov dnes združuje cez 200 členov. Tréningy prebiehajú 10x do týždňa a sú rozdelené v telocvičniach po celom Prešove.
Tréning prebieha za účasti trénerov, ktorí majú rozdelených cvičencov podľa stupňa vyspelosti. Klub realizuje aj doplnkové tréningy: gymnastické, plavecké, atletické. Klub sa môže pochváliť niekoľkými úspechmi. V tomto klube vyrástlo mnoho talentov, ktorí ho úspešné reprezentovali v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí. Klub vychoval aj viacerých reprezentantov Slovenskej republiky. Medzi takéto najvýraznejšie osobnosti patrí aj DVOJNÁSOBNÝ MAJSTER SVETA v kategórii KUMITE - PETER BRODA a DVOJNÁSOBNÁ MAJSTERKA EURÓPY SHITO RYU v kategórii KUMITE - LUCIA LANGOŠOVÁ. Aj dnes je cieľom vychovať cvičencov v tomto duchu. Tréneri trénujú ZDARMA, nikto z trénerov z klubu nepoberá pravidelný plat. Tréneri vracajú klubu to, čo dostali keď boli oni sami deťmi...KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV VYHRAL ANKETU : DOBROVOĽNÍK ROKA 2019, pod gesciou Ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Naši tréneri

Projekt Juniorko

Karate klub je tvorcom a organizátorom projektu JUNIORKO (www.juniorko.sk) od roku 2015, ktorý pomáha úspešne deťom zo znevýhodneného prostredia. Projekt bol ocenený rôznymi cenami udelenými mestom PREŠOV, PREŠOVSKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM a SLOVENSKÝM OLYMPIJSKÝM VÝBOROM. 

KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z. je členom: Slovensky zväz karate (SZK).

O Klube

Viac informácií o Karate klube Junior Prešov: junior@karate-presov.sk