KK JUNIOR - darovanie 2% z daní = obrovská pomoc pre nás :-)

Dobrý večer milí rodičia z Prešova a Sabinova,

veríme, že tak ako každý rok, aj tento rok do dňa 15.02.2024 ak ste zamestnanec, môžte požiadať zamestnávateľa, že chcete venovať percentá zo svojej dane (nič Vás to nestojí !!!) pre KARATE KLUB JUNIOR - pobočka Prešov a Sabinov. To isté platí ak ste živnostník, spoločník alebo konateľ firmy a chcete nám darovať 2% percentá z Vašej dane platenej štátu.

SKRÁTENÝ POSTUP PRE VÁS:

Zamestnávateľ Vám vydá a potvrdí tlačivo (POTVRDENIE - vydá Vám ho Váš zamestnávateľ na Vaše požiadanie) o Vašom príjme a dani, stačí o neho požiadať do 15.02.2024. **

Vy potom vypíšte osobné údaje na druhé tlačivo (VYHLÁSENIE).

Tlačivo VYHLÁSENIE nájdete a stiahnete tu: Vyhlasenie2024 KARATE.pdf

Detailný postup nielen pre zamestnancov, ale aj podnikateľov (živnostníkov, spoločníkov v spoločnostiach rôzneho druhu), nájdete nižšie, ale platí to isté čo v skrátenom postupe.

Obe tlačivá stačí doručiť na daňový úrad v mieste Vášho bydliska, alebo priamo do rúk trénerom na tréningu. Následne klubu Junior Prešov a Sabinov budú financie po rozhodnutí FS SR pripísané na účet v období od 06-08/24. Vy si to môžte skontrolovať prostredníctvom transparentného účtu. Poprípade, obe tlačivá odovzdajte trénerom na ktoromkoľvek tréningu Karate klubu Junior v Prešove alebo Sabinove. Obe pobočky vypisujú rovnaké priložené tlačivo (PREŠOV + SABINOV = JUNIOR :-)

Ak niečo neviete vypísať, stačí nám napísať na email: junior@karate-presov.sk, junior@karatesabinov.sk resp. vypisujte len osobné údaje. Čokoľvek čo potrebujete vedieť ohľadom darovania 2% z daní, môžte s nami trénermi od komunikovať aj na t. č. 0907 450 644.

DETAILNEJŠÍ POSTUP PRE VÁS:

Tu nájdete detailnejší postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov (to isté ako skrátený postup, len s doplnenými informáciami pre firmy, živnostníkov atď. ):

Keďže sa jedná o majoritnú časť príjmov, ako každý rok Vám zasielame postup poukázania časti Vašich daní a vopred Vám ďakujeme, že podporujete KK JUNIOR - Prešov a Sabinov. Samozrejme informáciu o poukázaní daní, môžete dať aj svojím známym, priateľom a takto veľkou mierou prispejete k rozvoju nášho spoločného klubu. ĎAKUJEME !!!

Postup:

  1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali. Rodičia, ktorí nám pomáhali pri organizovaní a zúčastňovali sa súťaží v rozsahu minimálne 40 hodín prosím kontaktujte trénerov (junior@karate-presov.sk), aby sme Vám pripravili Potvrdenie o tom, že ste dobrovoľnícky pracovali pre Karate klub Junior Prešov.

  1. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

  2. Ako prijímateľa uvediete:

Karate klub Junior Prešov, o. z.

IČO: 42074355

  1. Do Vyhlásenia napíšete sumu, ktorú nám chcete poukázať.

  2. Ak chcete, aby sme mali prehľad, kto nám poukázal svoje 2%, resp. 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… neukáže sa však poukázaná suma)

  3. Ak ste zamestnanec obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte osobne, poštou alebo elektronicky do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak máte trvalé bydlisko mimo Prešova, zistiť svoj daňový úrad môžete na tejto stránke: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

Ak nie ste zamestnanec, ale prevádzkujete podnikateľskú alebo živnostenskú činnosť, poraďte sa s Vašou ekonómkou :D, ale vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, elektronicky, alebo poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu.

  1. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane musí byť aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

  2. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Karate klubu Junior Prešov a Sabinov.

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU !!!

Ďakujeme

S pozdravom

JUNIOR TEAM