Rastislav MIKLIČ

Tréningová špecializácia KATA

TECHNICKÝ STUPEŇ:

4. DAN

od roku

Dlhoročný reprezentant ČSFR a SR v Karate.

Úspechy: 1. miesto v KATA mužov M-ČSFR 1990 

kvalifikovaný tréner:  1. triedy        skúšobný komisár: 2.B triedy